בעקבות יוזמת ההתאחדות: יוחזרו לקבלנים כספי דמי מחלה שנגבו על ידי המדינה עבור פועלים פלסטינים

בית חדשות ועדכונים הודעות לחברי הארגון בעקבות יוזמת ההתאחדות: יוחזרו לקבלנים כספי דמי מחלה שנגבו על ידי המדינה עבור פועלים פלסטינים

חבר יקר, בימים אלו נשלחים לקבלנים מכתבים מרשות האוכלוסין וההגירה על השבת כספים בגין דמי מחלה של עובדים פלסטינים. הישג זה הוא תוצאה של פעילות מאומצת של התאחדות הקבלנים בוני הארץ להסדרת העסקתם של עובדים אלה. לפרטים...

התאחדות הקבלנים בוני הארץ רושמת הישג חשוב עבור חבריה. כחלק מתהליך הסדרת העסקה של הפועלים הפלסטינים וצמצום העלויות בהעסקתם, שמובילה ההתאחדות בשנים האחרונות, קיבלה המדינה את דרישת ההתאחדות וביטלה בתחילת 2019 את גביית ביטוח דמי מחלה בגין עובדים אלה. זאת לאחר שנים ארוכות שבהן לא שולמו מתוך הכספים שנגבו מקבלנים דמי מחלה לרבים מהעובדים הפלשתינים, ובקופתה נצברו מאות מליוני שקלים לא מנוצלים.

כחלק מהמהלך, קידמה ההתאחדות הליך שבו הכספים שנגבו בגין עובדים שעדיין עובדים אצל המעסיק – יושבו לקבלן במלואם.

במקביל, פעלה ההתאחדות גם לחזרת כספים ששילמו קבלנים בגין עובדים שכבר לא מועסקים אצלם. ההתאחדות פנתה בעניין זה לבג"ץ כדי שינחה את המדינה להחזיר את הכספים לקבלנים. בדרישת ההתאחדות הוצע עוד, כי כספים שלא יוחזרו לקבלנים בשל סיבות שונות – ייועדו לשימוש לטובת פעילויות של ענף הבנייה.

בעקבות הצלחתנו – בימים אלו החלו קבלנים לקבל מכתבים רשות האוכלוסין וההגירה המודיעים להם על החזר דמי מחלה שיוחזרו ועל אופן החזרת הכספים.

להמשך פרטים לחץ כאן