מטה הבטיחות של ענף הבניה מביא את הדו"ח של רבעון 3 בנושא הבטיחות בענף...

מטרת הדו"ח הינה לשקף את המצב הקיים ולהראות שינויים ושיפורים אשר התרחשו לעומת תקופות קודמות.

להציג את עיקרי הפעילויות שהמטה מבצע למנוע תקלות בטיחות.

מצ"ב הדו"ח המפורט: