לאור מותו של עובד בניין ברעננהף מצורף בזאת חידוד נהלים ודגשי בטיחות לתשומת ליבכם!