נקודת מפנה 11 - בד״ח בטיחות – רשימה לבקרה עצמית של מנהל עבודה

בית חדשות ועדכונים הודעות לחברי הארגון נקודת מפנה 11 - בד״ח בטיחות – רשימה לבקרה עצמית של מנהל עבודה

רשימת הפעולות החיוניות המבוצעות על ידי מנהל עבודה בהתחלת יום עבודה, במהלכו ובסיומו...

רשימה זו איננה באה במקום דרישות כל דין ויש לקיים את הכלול בה, ביחד עם קיום דרישות כל דין.

נא לרכז את העובדים בכל יום ולפרט לפי דו"ח זה.

מצ"ב הדו"ח:

להורדה וצפייה בדו"ח לחץ כאן