המעו"ף הינו גוף במשרד הכלכלה, אשר מקיים סדנאות והדרכות בתחומים שונים, ובמחירים מסובסדים ע"י המדינה. הקבלנים יכולים להרשם ולרשום גם את עובדיהם. עלות הסדנאות 90-240 ש"ח, כולל מע"מ. חלק מהקורסים מוכר כהוצאה מוכרת לצרכי מס.