בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים כספי/מ"ר שעודכנו בתאריך: 01.10.2019

קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו. בידו של כל קבלן שנקבע סיווג בהתאם לתקנות מצויה הודעה מתאימה.

 

העדכון הבא יהיה ב- 01.04.2020