עמדת מרכז השלטון המקומי לעניין גובה הערבויות ועלות מסמכי מכרז

בית חדשות ועדכונים הודעות לחברי הארגון עמדת מרכז השלטון המקומי לעניין גובה הערבויות ועלות מסמכי מכרז

לחברי הארגון שלום, אנו חוזרים ומביאים לידיעתכם, את עמדת מרכז השלטון המקומי לעניין...

מצ"ב שני טפסים בנושא:

1.      גובה הערבויות (מסמך 1599682.

2.      עלות מסמכי מכרז (מסמך 167429)

במידה ואתם נתקלים במכרזים שחורגים מהכתוב  במסמכים המצ"ב,  נבקשכם לעדכן אותנו.

במייל: office@kbnegev.co.il