בתאריך 5.11.19 התכנס "שולחן עגול" ביוזמת ארגון הקבלנים והבונים באר-שבע והנגב, שמטרתו מלחמה בקבלנות הלא רשומה...

המפגש נערך בהשתתפות: אילן אליהו רשם הקבלנים וצוות חוקריו, תמר פוריה מהנדסת עיריית באר-שבע, מוטי ליפשיץ סגן מנהל מע"מ אזור הדרום כנציג רשות המסים בישראל,

אלי אביסרור יו"ר ארגון הקבלנים ומ"מ נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, יוסי דלויה מ"מ יו"ר הארגון וחבר מועצת העיר,

אולג בורוכוב מנהל הפיקוח במינהל ההנדסה בעיריה וצביקה ליבנה מנכ"ל הארגון.

צילום: ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב

הדיון התקיים במשרדי ארגון הקבלנים, ונדונו בו דרכי פעולה למניעת הבניה הבלתי חוקית, בעיקר בתחום בניית הוילות באזור הדרום.

הוברר כי התופעה היא רחבה מאד ויש לה היבטים רבים הקשורים להעלמת הון, היבטי בטיחות, היבטי רישוי ועבירות רבות על החוק.

סוכם על פעולות רבות שיבוצעו ע"י הגורמים השונים, כל אחד בתחומו.

מהשולחן העגול יצאה קריאה של כל הגורמים לציבור בעלי המגרשים לבנות אך ורק באמצעות קבלנים רשומים בעלי רשיון, כדי למנוע צווים להפסקת עבודה ופעולות אכיפה נוספות.

בנוסף, ערך רשם הקבלנים סיור עם צוות חוקרים בשכונת כלניות, ראה את עבירות הבניה וקיבל החלטה להעמיק את הפיקוח על שוק הבניה צמודת הקרקע בדרום.

צילום: ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב

ארגון הקבלנים רואה חשיבות רבה בכך שהבניה תעשה אך ורק ע"י קבלנים רשומים כחוק, ויסייע לכל מי שאינו קבלן להרשם, לקבל רשיון, ולעבוד כחוק.

המשך פעולות האכיפה יבוא...