ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב יזם סיור פתע באתרי בניה ברחבי העיר יחד עם רשם הקבלנים וצוות חוקריו...

אילן אליהו רשם הקבלנים וצוות חוקריו, הצטרפו להנהלת הארגון יו"ר אלי אביסרור ומנכ"ל הארגון צביקה ליבנה לסיור באתר כלניות בבאר שבע.

את הסיור יזם הארגון בכחלק מן מלחמה בקבלנות הלא רשומה!

במהלך הסיור הנהלת הארגון הדגישה בפני הרשם וציוותו את הליקויים הקיימים בשטח, כיצד ניתן לראות מה גודל ההשפעה של קבלן אשר איננו רשום שבונה באתר לעומת קבלן אשר רשום.

ממצאי הסיור נגלה לנו כי ישנם אתרים שאינם עומדים בתקני הבטיחות הבסיסיים, הן מבחינת גידור האתר, אזהרות ועוד.

רשם הקבלנים אמר לצוות חוקריו כי יש לשים דגש בעבודת השטח ובדיקתה בהתאם, כיוון שדברים שרואים משם לא רואים מכאן.

 

יצאה קריאה של כל הגורמים לציבור בעלי המגרשים לבנות אך ורק באמצעות קבלנים רשומים בעלי רשיון, כדי למנוע צווים להפסקת עבודה ופעולות אכיפה נוספות.

רשם הקבלנים סיור עם צוות חוקרים בשכונת כלניות, ראה את עבירות הבניה וקיבל החלטה להעמיק את הפיקוח על שוק הבניה צמודת הקרקע בדרום.

צילום: ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב

ארגון הקבלנים רואה חשיבות רבה בכך שהבניה תעשה אך ורק ע"י קבלנים רשומים כחוק, ויסייע לכל מי שאינו קבלן להרשם, לקבל רשיון, ולעבוד כחוק.

המשך פעולות האכיפה יבוא...