רמ"י האריכה את מועדי התשלום - מי שמועד התשלום שלו מיום 18.9 ועד ליום 29.10 - יכול לשלם עד ליום 30.10.