לאחרונה מעסיקים רבים שואלים מדוע הם מקבלים תשובה "אין מכסה לסקטור המעסיק/ לעובד". להלן המענה שנשלח למעסיקים בניה למגורים: 

 

1. במידה ולעובד היה רישיון עד לתאריך קטן מ- 6.12.2020  בענף הבניין לעובד לא נשמרה מכסה והוא מתחרה על מכסה לכשתתפנה.
    על המעסיק להגיש בקשה חדשה ולנסות מעת לעת עד שתתפנה מכסה.

2. במידה ולעובד היה רישיון בענף הבניין מתאריך  6.12.2020 ומעלה לעובד אמורה להישמר מכסה ל-60 ימים.

במידה ולא נשמרה מכסה יש לבדוק האם אי שמירת המכסה נובע מ:
    - לעובד לא שולם שכר ברצף בחודשים האחרונים כולל חודש אוקטובר 2020 (דיווח אי הופעה נחשב כאי תשלום שכר) - על המעסיק לבדוק זאת מול העובד.

    - לעובד לא היה כרטיס מגנטי בתוקף במועד החלפת הרישיונות לסקטור בניה למגורים בתאריך 30.12.2020 - על המעסיק לבדוק זאת מול העובד.

 במידה ולעובד לא נשמרה מכסה, הוא מתחרה על מכסה לכשתתפנה. על המעסיק להגיש בקשה חדשה ולנסות מעת לעת עד שתתפנה מכסה.

3. עובדים שלא עבדו כלל עד היום בענף הבניין גם הם מתחרים על מכסה לכשתתפנה ועל המעסיק להגיש בקשה חדשה ולנסות מעת לעת עד שתתפנה מכסה.