נוהל העסקת עובדים פלסטינאים מעודכן נכון ל6.1.21, נוהל זה נועד להסדיר את העסקתם כדין בישראל של עובדים פלשתינאים בענף הבניין, על פי שיטת ההקצאה החדשה כאמור בהחלטת ממשלה 2174 מיום 18.12.2016 .

נוהל העסקת עובדים פלסטינאים החדש עבר שינוי בסעיפים רבים. מצ"ב הנוהל החדש.
ביום א' 10.1. בשעה 14:00 תתקיים שיחת זום עם איציק גורביץ בנושא לחברי הארגון בלבד.

 לצפייה בנוהל החדש לחץ כאן