קבלן הופנה אלינו להצטרפות ע"י אחד מחברי הארגון, סיפר לנו את הסיפור הבא: פניתי לעו"ד מוכר שעשה עבורי פעילויות רבות מול רשם הקבלנים. במקרה שוחחתי עם חבר קבלן והוא סיפר לי כמה הוא משלם דמי חבר לארגון. 

התברר שאני משלם לעו"ד 50,000 ש"ח בשנה עבור מס' פעולות.הוא סיפר לי שהוא חבר בארגון ומשלם 6,900 ש"ח לשנה (ג'2), וכל דבר שהוא צריך מול רשם הקבלנים, מול מינהלת קבלן מוכר, מול רשויות מקומיות - הכל כלול במחיר זה. הקבלן מתכוון לדרוש מעוה"ד להחזיר לו את הכספים, ושוקל אף לתבוע אותו.
מסקנה 1: בעצם תשלום דמי החבר אתה מקבל את כל השירותים מול כל הרשויות ללא תשלום נוסף.
מסקנה 2: ההצטרפות לארגון הופכת אותך לחבר מועדון אקסקלוסיבי בו יש מי שדואג לאינטרסים המקצועיים, המסחריים והכלכליים שלך.