וועדת נשיאות התאחדות הקבלנים בוני הארץ בהשתתפות נשיא ההתאחדות ראול סרוגו, מ"מ הנשיא אלי אביסרור, סגני הנשיא והמנכ"ל נפגשו עם שר האוצר והעבירו לממשלה את תכנית החירום להאצת ענף הבניה.