קורונה, סגר, בירוקרטיה וסיכונים - אלי אביסרור יו"ר ארגון הקבלנים בנגב ומ"מ נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ מדבר על הבעיות העדכניות בענף בעיתון "ידיעות הנגב".