בשבוע האחרון, לאחר מספר מבצעי אכיפה של ארגון הקבלנים בנגב וחוקרים מטעם רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, הוגש צו הפסקת עבודה לאתר בנייה של כ-10 יחידות דיור מסוד בנה ביתך באופקים.