מידעון אוקטובר של ארגון הקבלנים בנגב המכיל בתוכו נושאים חדשים כגון סיור חוקרי רשם הקבלנים, גם נהלים חדשים בנושא העובדים הפלסטינאים ועוד.