המידעון השבועי של ארגון הקבלנים בנגב המכיל מידע על שרשרת האחריות באתרי בניה, סיפור השבוע על קבלן לא חוקי שהפך לחוקי, תהליך ההסמכה לכוכבי הבטיחות ועוד. מוזמנים לעיין ולהעיר הערותיכם.