המידעון השבועי של ארגון הקבלנים בנגב מכיל מידע על יום הבטיחות הארצי, על הכנס המקצועי באילת, על ארוחת איפטאר, סיפור השבוע הדרכות ועוד. נשמח למשוב!