מצ"ב התקציר השבועי. שימו לב גם להתייחסות לסגר הצפוי וגם למפגשי זום הצפויים.