הנוהל החדש בנושא העסקת עובדים פלסטינאים יכנס לתוקף ב06/12/2020. עד לרגע זה לא הסתיימו הדיונים של התאחדות הקבלנים בוני הארץ מול רשות ההגירה והאוכלוסין.

 

עד לרגע זה לא הסתיימו הדיונים של התאחדות הקבלנים בוני הארץ מול רשות ההגירה והאוכלוסין לגבי נושאים שאינם ברורים, כגון: מאגר עובדים פנויים, האם העסקה תהיה גם למגורים וגם לתשתיות ולנושאים נוספים. 

הדיונים נמשכים גם בימים אלה וברגע שיסתיימו נוציא הבהרות בנושא. 

נא קראו היטב את הנוהל כדי שתדעו כיצד לפעול.