בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים כספי/מ"ר שעודכנו בתאריך 01/04/2021