בימים הקרובים עומד לעבור בכנסת חוק "ארגון ופיקוח על העבודה", ובו התייחסות לתפקיד חדש בתחום הבטיחות אשר יקרא עוזר בטיחות או בקיצור עב"ט.

תפקידו של עוזר הבטיחות שמונה על ידי מבצע הבניה הוא לסייע למנהל העבודה באתר הבניה בכל הקשור לענייני הבטיחות.

תנאי הסף לקביעת עוזר בטיחות:

- שהינו אזרח מדינת ישראל

- בעל 10 שנות לימוד

- דובר עברית תקינה

בתאריך 16.12.18 מתחיל הקורס הראשון בארץ, בבאר שבע! באמצעות מכללת שבירו, כדי להכשיר את עוזרי הבטיחות.

הקורס ימשך שבועיים רצופים, במהלך כל היום.

קרן מעגלים תממן את הקורס.

להלן טפסים ופרטי החוק:

לעיון במצגת לחץ כאן

הנחיות למילוי טופס ושאלון

לטפסי הרשמה לקורס הקש כאן

לצפייה בהצעת החוק

טופס בקשה להשתתפות בהכשרה מקצועית