אגף מדורי התשלומים מדי מעביר חודש כספים, המנוכים מהיטל - ההשוואה שנגבה מן המעסיקים, למספר קופות חולים על מנת שיספקו שירותי בריאות תעסוקתית בלבד עבור עובדים פלשתינאים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין.