חבר הנהלה

בית חברי הנהלה יוסי דלויה
יוסי דלויה סגן יו"ר ליזמות ובניה (נשיא לשכת המסחר וחבר מועצת העיר)