החברה לשירותי איכות הסביבה מכרז מס': A16/2018

בית מכרזים החברה לשירותי איכות הסביבה מכרז מס': A16/2018

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושירותי הובלות קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות

מועד אחרון להגשת הצעה:02/01/2019