מכרזי בינוי ושיכון

בית מכרזים מכרזי בינוי ושיכון

מצ"ב טופס ריכוז מכרזים-16/08/18

נא לשים לב לשני תאריכי הגשת ההצעה השונים!