מכרז הבינוי והשיכון מס':3867-2018

בית מכרזים מכרז הבינוי והשיכון מס':3867-2018

ביצוע השלמות שלב ב' לאתר ד' 2.

מועד אחרון להגשת הצעה: 28/01/2019