מכרז החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מס':26-2018

בית מכרזים מכרז החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מס':26-2018