מכרז החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מס' 406/2019

בית מכרזים מכרז החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מס' 406/2019

ביצוע עבודות פיתוח ושצ"פים בשכונת הסיגליות בעיר באר שבע

ההשתתפות במכרז זה מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של 5,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), שישולמו במשרדי החברה הכלכלית החל מתאריך 19/07/01.

סיור קבלנים: יתקיים ביום 09/07/19 בשעה 10:30 

תאריך אחרון להגשת הצעה: 24/07/19

לצפייה/הורדת המכרז לחץ כאן