מכרז החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מס': 416/2019

בית מכרזים מכרז החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מס': 416/2019

לביצוע מובל ניקוז ועבודות פיתוח תשתיות בעיר באר-שבע.

סיור קבלנים יתקיים בתאריך: 06/10/2019

תאריך אחרון להגשת הצעה: 07/11/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן