מכרז החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מס': 417/2019

בית מכרזים מכרז החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מס': 417/2019