מכרז החברה הממשלתית מס': צפ/268/2018

בית מכרזים מכרז החברה הממשלתית מס': צפ/268/2018

מכרז של החברה הממשלתית- "דירה להשכיר"

 

מועד אחרון להגשת הצעה: 22/10/18