מכרז החברה הממשלתית מס': צפ/311/2018

בית מכרזים מכרז החברה הממשלתית מס': צפ/311/2018

מכרז של החברה הממשלתית לבנייה בנצרת עילית

מועד אחרון להגשת הצעה: 03/12/18