מכרז החברה למשק וכלכלה מס': מג/6/2019

בית מכרזים מכרז החברה למשק וכלכלה מס': מג/6/2019

המכרז מיועד לקבלנים בענף 100 בעלי סיווג קבלני ג'4 או ג'5 ובעלי תעודת קבלן מוכר.

ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך 9.1.2019 בשעה 13.30 בחדר ישיבות קומה 8.

מועד אחרון להגשת הצעה:23.1.2019