מכרז המכללה האקדמית ספיר ע"ר מס':13-2018

בית מכרזים מכרז המכללה האקדמית ספיר ע"ר מס':13-2018