מכרז הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מס': 20-2019

בית מכרזים מכרז הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מס': 20-2019

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים פניה לקבלת הצעות מחיר...

תאריך אחרון להגשת הצעה: 11/09/19

לצפייה במכרז לחץ כאן