מכרז הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מס': 8-2019

בית מכרזים מכרז הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מס': 8-2019

מתן שירותי עבודות עפר ופריצת דרכים עבור הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב

המועד האחרון להגשת הצעה-  10/09/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן