מכרז זוטא החברה הכלכלית מטה יהודה מס: 01/2019

בית מכרזים מכרז זוטא החברה הכלכלית מטה יהודה מס: 01/2019

עבודות סלילה ושיקום כבישים באזור תעשיה הרטוב א

סיור קבלנים:27/03/19

תאריך אחרון להגשת הצעה:07/04/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן