מכרז חברת חשמל מס': 041049280A

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס': 041049280A

ט.ג אילת – הקמת מתחם חומ"ס ותחמ"ש יוטבתה עבודות עפר

תאריך אחרון להגשת הצעה: 29/08/18

 

לצפייה במכרז לחץ כאן