מכרז חברת חשמל מס': 041049670A

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס': 041049670A

התקשרות תקופתית למתן שירותי מדידה עבור מח' בנין תחנות כח

מועד אחרון להגשת הצעה: 28/11/2018

לצפייה במכרז לחץ כאן