מכרז חברת חשמל מס': 041049810A

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס': 041049810A