מכרז חברת חשמל מס': 150001260

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס': 150001260

התקשרות לביצוע עבודות חפירות לתיקון הפרעות ועבודות חירום במחוז דן

מועד אחרון להגשת הצעה: 25/11/2018

לצפייה במכרז לחץ כאן