מכרז חברת חשמל מס': 3000017930

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס': 3000017930

התקשרות תקופתית לעבודות בינוי ושיפוץ במרחב אורות רבין

תאריך אחרון להגשת הצעה: התקשרות המשך

 

לצפייה במכרז לחץ כאן!