מכרז חברת חשמל מס': 310000070

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס': 310000070