מכרז חברת חשמל מס': 310000080

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס': 310000080