מכרז חברת חשמל מס': 310000090

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס': 310000090