מכרז חברת חשמל מס':041050060A

בית מכרזים מכרז חברת חשמל מס':041050060A

שיקום חוץ בניין חשמל – אתר תחנת-הכח "רוטנברג" באשקלון

מועד אחרון להגשת הצעה: 06/02/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן