מכרז חוצה ישראל מס':422/995/17

בית מכרזים מכרז חוצה ישראל מס':422/995/17

לבחירת חברה לניהול פרוייקט מטרופולין, הרכבת הקלה בין חיפה לנצרת