מכרז יהל מהנדסים מס': 2050/2018

בית מכרזים מכרז יהל מהנדסים מס': 2050/2018

רמת בית שמש, הרחבת כביש מספר 3 מזרח

מועד אחרון להגשת הצעה: 04/03/2019