מכרז ים 244/2018

בית מכרזים מכרז ים 244/2018

חריכת 3 מגרשים יעודיים למסחר, צור הדסה